O banji

Ribarska banja je smeštena na obroncima Velikog Jastrebca, 36 km od Kruševca. Nalazi se na 540 m nadmorske visine. Banja je omeđena šumama i zbog svežeg vazduha jedno vreme je korišćena i za terapiju obolelih od plućnih bolesti.

Ribarska banja danas predstavlja centar za rehabilitaciju pacijenata sa koštanim oboljenjima, povredama i problemima. Pored svoje medicinske svrhe, banja je pogodna i za porodični odmor i rekreaciju.

Lekovita voda Ribarske banje, predstavlja predmet interesovanja još od 19. veka, kada je i dokazana njena lekovitost. Potencijal banje je primetio i Kralj Petar I Karođerđević koji je i svečano otvorio banju 1904. godine. U čast kralju, u banji je podignut bronzani spomenik u prirodnoj veličini.

Dva bazenana na otvorenom, pešačke staze, netaknuta priroda i brojni rastorani, sa autentičnom domaćom kuhinjom i lokalnim specijalitetima, uz veoma povoljne cene, učiniće vaš boravak interesantnim i ispunjenim.